top of page

"Projektinjohtajana hoidan

 • esiselvitykset

 • kustannusarviot

 • hankinnat

 • aikataulutukset jne.

 

aina projektin arkistointiin asti."

Teollisuuden projektinjohtaminen

Mitä projektinjohtaja tekee?

Projektinjohtajana toimin yhteistyökumppanina koko projektissa tai sen osakokonaisuuksissa. Minä teen suunnitelmat ratkaistakseen asiakkaan ongelmat optimaalisella tavalla. Toimin yhdyshenkilönä eri aselajien sunnittelijoiden välillä ja varmistaa, että kaikki asiat tulee hoidettua turvallisesti ja laadukkaasti. 

Palvelukuvaus 

 • selvitykset ennen projektin alkua

 • kustannusarvioiden laadinta

 • aikataulu- ja kustannusseuranta

 • urakkatarjouskyselyt ja sopimusneuvottelut

 • yksityiskohtainen työtehtävien suunnittelu ja valvonta 

 • työmaapäällikön tehtävät

 • hankkii varaosat ja muut tarvittavat tavarat (esim. työkalut) oikeaan aikaan

 • käynnistää ja valvoo korjaus- tai asennustyöt

 • johtaa ihmisiä, jotta he tekevät oikeat asiat oikeaan aikaan ja oikealla tavalla

 • toimii yhteyshenkilönä työnantajan, yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden välillä 

 

Työtehtävistä sovitaan aina tarkemmin asiakkaan kanssa. 

Kokemus ja osaaminen

Minulla on laaja kokemus ja osaaminen eri teollisuusalojen työnjohto- ja suunnittelusta sekä projektisuunnittelu että -päällikkötehtävistä. 

Öljyteollisuus

 

Öljyteollisuudessa olen hoitanut edellä mainitut tehtävät liittyen 

 • öljynjalostamon, säiliöalueen, sataman rannikkoterminaalien mekaanisen kunnossapidon

 • työnjohtotehtävät

 • työnsuunnittelutehtävät

 • projektisuunnittelijan ja projektipäällikön tehtävät

 • alalta on 15 vuoden työkokemus

 
 
Sellu- ja paperiteollisuus

 

Tällä alalla tehtäviini on kuulunut mm.

 • mekaanisten töiden asennusvalvonta

 • putkistokorjauksien ja investointiprojektien johtaminen

 • sprinklerlaitteistojen ja putkistojen korjauksien työnjohto ja asennusvalvonta

 • LVI-töiden työnjohto ja asennusvalvonta

LVI-ala, kuntasektori ja rakennusala

 

Näillä aloilla olen mm. hoitanut

 

 • työnsuunnittelu

 • kustannusarvioiden laadinta

 • projektien tarjouslaskenta

 • töiden asennusvalvonta

 • projektien johtaminen

 • 15 vuoden työkokemus

Minulla on KVV-työnjohtajan B-luokan pätevyys voimassa.

bottom of page