top of page

"Asennusvalvojana vastaan  kokonaisvaltaisesti hankkeen päivittäisten tehtävien ja suunnitelmien etenemisestä ja onnistumisesta."

Teollisuuden asennusvalvoja 

Mitä asennusvalvoja tekee?

 

Asennusvalvojan vastuulla on hankeen päivittäisten tehtävien ja suunnitelmien eteneminen ja onnistuminen yhdessä työntekijöiden kanssa. Hän tukee ja ohjaa urakoitsijoita, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan.

Tarjoan asennusvalvontaa ja käyttöönottopalvelua erilaisten teollisuuden -laite, -putkisto sekä -teräsrakenneasennuksiin. 

Milloin tarvitaan asennusvalvontaa?

 

Monella alalla on säännöllinen tuotannon alasajo korjausta ja uusien laitteiden asentamista varten. Myös tuotantoteknologian kehitys ja lainsäädännön muutokset vaikuttavat tuotantolaitoksiin. Asennusvalvonnassa tehdään myös kunnossapidon seurantaa, ohjausta sekä kehittämistä. Tehtäviin kuuluvat lisäksi monesti tarjous- ja sopimusneuvottelut sekä sopimusten hallinta. Vakituisilla työntekijöillä ei välttämättä ole aikaa tai tarvittavaa osaamista näihin tehtäviin. 

Palvelukuvaus esim.

 

 • mekaanisten töiden asennusvalvontatehtävät

 • putkistojen korjaustöiden valvonta ja työnsuunnittelu

 • säiliö- ja paineastiakorjauksien töiden valvonta

 • sprinklerlaitteistojen ja putkistojen asennusvalvonta

 • LVI-töiden asennusvalvonta ja työnjohto

 • työlupien hakemisen varmistaminen ja tulityölupien esitäyttö

 • työkohteen aluerajauksista ja siisteydestä huolehtiminen yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa

 • palovartioinnin järjestäminen

 • käytettävien työkalujen, telineiden ym. laitteiden viranomaisvaatimusten mukaisuuden valvonta

 • työmaan riskitarkastelujen laadinta yhteistyössä urakoitsijan kanssa

 • työturvallisuuspuutteiden havainnointi ja raportointi asiakkaalle

 • työn laadun ja suunnitelmanmukaisen toteutuksen noudattamisen seuranta

 • tarvittavien laitteiden ym. materiaalien esivalmisteiden vastaanotto ja tarkastus työmaalla

 • asennusaikataulun seuranta ja työn edistymisen raportointi asiakkaalle

 • tuntiraporttien hyväksyntä ja tarkastuspöytäkirjojen laadinta sekä mahdollisten lisätöiden hyväksyttäminen asiakkaalla

 • käyttöönottotarkastuksien mittauksien valvonta ja tarkistus sekä pöytäkirjojen arkistointi

Tehtävistä sovitaan aina tarkemmin asiakkaan kanssa.

bottom of page